logo

Wat dekt EN16005?

Automatische deuren zijn een soort machine, en alle machines moeten voldoen aan de Europese Machinerichtlijn. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat installaties geen risico vormen voor de gebruikers.

EN16005 is een geharmoniseerde norm onder de Machinerichtlijn. CDVI adviseert dat alle DIGIWAY deuratomatiseringsinstallaties moeten voldoen aan de EN16005-voorschriften.

De voorschriften hebben betrekking op een reeks verschillende factoren die in overweging moeten worden genomen bij de beoordeling van een locatie voor de installatie van een geautomatiseerde deur.

Deze factoren omvatten (maar zijn niet beperkt tot): veiligheidsborden, voorzorgsmaatregelen voor noodgevallen, veiligheidsbarrières en sensoren om de risico’s in verband met geautomatiseerde deuren te verminderen.

A closeup of an engineer's hands and the side of a door as they use a screwdriver to screw a lock faceplate into position

Let op:

Alle installateurs die automatische deuren willen installeren in openbare gebouwen moeten rekening houden met EN16005.

A group of architects and builders stand in a building site holding a large piece of paper with plans on it, all wearing high visibility jackets and hard hats

Veiligheidssensoren voor deurautomatisering

Een van de beschikbare veiligheidsmaatregelen zijn sensoren die mensen in gevarenzones detecteren. Deze werken meestal op infrarood- of microgolftechnologie. Het doel van de sensoren is om te detecteren wanneer een persoon of een deel van een persoon een zone is binnengedrongen waar deze door een automatisch bediende deur gewond zou kunnen raken. Als de deur op dat moment in werking is, kan de sensor de deurautomaat onmiddellijk te stoppen en zo verwondingen te voorkomen.

Merk op dat het niveau van de veiligheidsvoorzieningen die nodig zijn om aan EN16005 te voldoen, moet worden bepaald aan de hand van een uitgebreide risicobeoordeling die door een opgeleide installateur ter plaatse wordt uitgevoerd.