logo
Un clavier monté sur un mur blanc avec des touches éclairées en bleu et un homme tendant la main pour toucher les touches pour obtenir de contrôle d'accès.

Wat is toegangscontrole?

Toegangscontrole is een beveiligingsmaatregel die beperkt wie bepaalde zones kan betreden. Dit kan fysiek zijn of logisch:

 1. Fysiek  (het reguleren van de toegang in de gebouwde omgeving met gecontroleerde deuren, sloten, poorten en andere barrières)
 2. Logisch (het reguleren van de toegang tot netwerken, bestanden, of gegevens in een computersysteem).

Gebruikers van een toegangscontrolesysteem moeten referenties voorleggen die door het systeem worden geverifieerd om de gebruiker toegang te verlenen. Voor logische toegangscontrolesystemen is het meest gebruikelijke type legitimatie een wachtwoord dat alleen bekend is bij de gebruiker. In fysieke systemen zijn de referenties gevarieerder:  een kaart, een badge, een code, een signaal van een smartphone-app, of biometrische factoren: vingerafdrukken, irispatronen, gelaatstrekken of stemtonen.

Vue latérale d'une porte d'entrée en verre d'un bureau, avec de nombreuses personnes marchant vers elle, légèrement floue pour montrer la vitesse de leur mouvement. Contrôle d'accès.

Multi-factor authenticatie

Sommige systemen, zowel logische als fysieke, vereisen dat gebruikers meer dan één credential indienen voordat ze toegang krijgen. Dit noemen we multifactorauthenticatie.

Om bijvoorbeeld in te loggen op de computer op kantoor, moet een werknemer van een bedrijf een wachtwoord invoeren en een willekeurig gegenereerde toegangscode die naar zijn mobiele telefoon wordt gestuurd. In een fysiek toegangscontrolesysteem, zoals in een bankkluis, moeten gebruikers soms een code invoeren en hun identiteit verifiëren met een vingerafdruklezer.

Un immeuble de bureaux moderne avec des barrières de contrôle d'accès. Un homme en tenue de travail au téléphone entre dans les grilles tandis qu'une femme souriante tenant son téléphone sort des grilles. Contrôle d'accès.

Fysieke toegangscontrole

Fysieke toegangscontrole wordt gebruikt in een brede waaier van gebouwen in elke bedrijfstak. Als u ooit:

 • Met een kaart op een lezer heeft gezwaaid om op uw werkplek te komen
 • Een code heeft ingevoerd op een keypad
 • Uw vingerafdruk gescand bij een tourniquet in uw sportschool,

dan heeft u toegangscontrole gebruikt.

A black keypad is mounted on a white wall as an outstretched hand presents a white access card credential to it

Hoewel er een groot aantal verschillende soorten toegangscontrolesystemen zijn, bestaan ze allemaal uit dezelfde essentiële onderdelen:

 • Een database van gebruikers
 • Een barrière die de toegang tot een gebied blokkeert
 • Een verificatieproces

Systemen kunnen heel eenvoudig zijn, waarbij u de toegang tot slechts één deur of netwerk controleert, of juist zeer complexe beveiligingsecosystemen met meerdere lagen van toegangsmachtigingen.

Online of standalone?

Voor fysieke toegangscontrole zijn er twee hoofdtypen systemen. Enerzijds, de standalone toegangscontrole (of offline toegangscontrole) die over het algemeen ontworpen is voor gebruik bij kleinere panden met een kleinere pool van gebruikers. De database van gebruikers staat opgeslagen op een lezer of codeklavier dat bij de deur zelf is geïnstalleerd. Elke lezer of codeklavier controleert slechts één deur. Indien stand-alone controles worden geïnstalleerd bij meerdere deuren op een locatie, moet je elke toevoeging of verwijdering van gebruikers bij elke lezer/toetsenbord afzonderlijk herhalen.

Anderzijds, online toegangscontrole (ook bekend als toegangscontrole via een netwerk) is beter geschikt voor grotere locaties met meer deuren, meer gebruikers en complexere vereisten voor toegangsrechten. Online systemen slaan hun database van gebruikers centraal op, of op lokale computersoftware, of in de Cloud via een internetverbinding.

A team of architects gathered around some building plans with floorplans, zoomed in on their hands holding pens

Gebieden definiëren bij toegangscontrole

Met software voor toegangscontrole kan je afzonderlijke deuren of gebieden centraal beheren terwijl je specifieke sets van toegangsrechten voor afzonderlijke gebruikers of groepen gebruikers in kaart brengt. Zo’n gelaagd systeem zou kunnen betekenen dat iedere medewerker toegang heeft tot de voordeur van het gebouw, maar dat alleen de leden van het verkoopteam toegang krijgen tot de verkoopruimte en alleen de verkoopdirecteur toegang krijgt tot zijn privékantoor. Rechten worden vooraf ingesteld en centraal beheerd op de toegangscontrolesoftware. Kortom, individuen die door het gebouw lopen, verplaatsen zich soepel en gemakkelijk.

A locked padlock sits on top of a laptop computer to represent cyber security

Waarom is toegangscontrole belangrijk?

Veiligheid is een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven. Of het er nu om gaat dat alleen bewoners een flatgebouw kunnen betreden, dat alleen werknemers in het magazijn kunnen komen of dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot streng beveiligde faciliteiten, toegangscontrole is een integraal onderdeel van onze routines.

Het basisprincipe van toegangscontrole is dat alleen bevoegde personen bepaalde zones met beperkte toegang kunnen betreden. Als een systeem doeltreffend is, hebben bewoners, werknemers, bezoekers of gebruikers het vertrouwen dat niemand toegang kan krijgen tot zones waarvoor zij niet bevoegd zijn.

Naast de voor de hand liggende bescherming van mensen en goederen, zijn er ook praktische voordelen verbonden aan toegangscontrole:

 • Verhoogde veiligheid
 • Betere brandveiligheidspraktijken
 • Nauwkeurige registratie van aanwezigen
 • Verbeterde toegankelijkheid

“Vóór de COVID-pandemie konden gebouwbeheerders werken met een relatief eenvoudig systeem. Maar de voordelen van meer geavanceerde integratie zijn aanzienlijk, vooral wanneer je duizenden gebruikers per dag beheert.”

IFSEC Global

Efficiëntie en flexibiliteit door integratie

Voor gebouwen die gebruik maken van online toegangscontrole, kan integratie helpen om uw toegangscontrolesysteem af te stemmen op andere gebouwbeheersystemen. Door CCTV, HR-databases en IT-platforms op één lijn te brengen met uw toegangscontrolesysteem, stroomlijnt u de administratieve processen en vermindert u de bureaucratische lasten. Als systemen niet geïntegreerd zijn, moet een werknemer die een baan begint of verlaat, in elk systeem afzonderlijk worden toegevoegd of verwijderd. Dit is enorm inefficiënt en laat ruimte voor menselijke fouten.

Een betere integratie zorgt ook voor meer flexibiliteit. Organisaties die flexibele werktijden of een combinatie van werken op locatie en thuiswerken aanbieden, moeten kunnen inspelen op veranderende verkeerspatronen. Voor veel bedrijven is de traditionele toeloop van mensen net voor 9 uur ’s morgens en de uittocht om 17 uur ’s middags verdwenen.

Toegangscontrolesystemen moeten, samen met de andere systemen waarmee ze zijn geïntegreerd, flexibel genoeg zijn om te kunnen inspelen op het werkpatronenbeleid. Veel netwerkplatforms voor toegangscontrole stellen beveiligingsmanagers in staat om schema’s in te stellen waarin bepaalde toegangsrechten op bepaalde tijden voor bepaalde personen zijn vastgelegd. Nu minder uniforme werkpatronen de nieuwe norm zijn, is het essentieel dat roosters voldoende flexibiliteit bieden om aan de veranderende behoeften van een organisatie te voldoen.

Geïnteresseerd in toegangscontrole?

Kom meer te weten over de oplossing van CDVI: ATRIUM toegangscontrole. ATRIUM is een veelzijdig en betrouwbaar systeem voor maximaal 500 deuren en 10.000 gebruikers.