logo
On a blurred background, a person presents their fingerprint which is overlaid by biometric data scanners

Biometrie uitgelegd

Biometrie zijn de meetbare factoren die verband houden met menselijke kenmerken. Biometrische systemen maken gebruik van unieke fysiologische referentiepunten om een individu te identificeren. Dit kan een vingerafdruk, irispatroon, gelaatstrekken of DNA-opmaak zijn. De gegevens over de identificeerbare kenmerken worden meestal in verband gebracht met veiligheid, omdat biometrische kenmerken een hoger niveau van authenticatie bieden.

Een traditionele toegangskaart of tag kan verloren geraken of gekloond of gestolen worden. Biometrische gegevens zijn moeilijk te repliceren, waardoor het een aantrekkelijke keuze is voor sterk beveiligde toegangscontrolesystemen.

A locked padlock sits on top of a laptop computer to represent cyber security

Voordelen van biometrische beveiliging

Identificatie aan de hand van biometrische kenmerken geniet om verschillende redenen de voorkeur boven traditionele wachtwoorden en pincodes. Zo moet een persoon fysiek aanwezig zijn op het moment van identificatie, waardoor je ‘buddy punching’ of ‘membership sharing’ voorkomt. Dit betekent dat een onbevoegde persoon de geldige kaart of badge van een andere persoon gebruikt om toegang te krijgen. Bij identificatie op basis van biometrische vingerafdrukscanning is het niet langer nodig om een wachtwoord te onthouden of een tweede legitimatiebewijs zoals een kaart bij te houden. Dit betekent dat het risico op diefstal en de noodzaak van kostbare vervangingen wegvalt.

Hoe werken de vingerafdruklezers van ievo?

Kortom, door gebruik te maken van geavanceerde beeldanalysesensoren maken ievo-lezers een gedetailleerde scan van uw vinger vanaf het oppervlak en de onderliggende niveaus van de huid om een uiterst nauwkeurig, digitaal beeld te maken. De lezer zet pecifieke gegevens van het beeld om in een uniek digitaal sjabloon. Dit sjabloon dient vervolgens als vingerafdrukidentificatie. Wanneer een gebruiker een vinger voorlegt die overeenkomt met een opgeslagen sjabloon krijgt die toegang en/of wordt geregistreerd. Bovendien kunnen de methoden die ievo-lezers gebruiken om vingerafdrukgegevens in sjabloonformaat vast te leggen, niet worden omgekeerd om uw werkelijke vingerafdruk te repliceren. Als extra beveiligingslaag slaan de ievo-lezers geen gegevens van de sjabloon op, dus in geval van diefstal of vandalisme blijven de vingerafdrukken beschermd.

Aangeboren individualiteit van legitimatiebewijzen
Zeer robuuste beveiligingsprotocollen
De beste geavanceerde technologie
Front door of a large family home with double black doors slightly ajar and large pot plants on either side of the door

Hoe betrouwbaar is biometrische beveiliging?

Biometrische gegevens in de vingerafdruk ontwikkelen zich met het individu. Vingerafdrukken zijn van nature uniek en bieden betrouwbare herkenningspunten voor identificatie. Zodra een persoon een vingerafdruk ontwikkelt die voldoende biometrische gegevens kan leveren (meestal rond de leeftijd van 12 jaar), moet hij of zij zich kunnen inschrijven in een biometrisch systeem.

Een van de belangrijkste redenen waarom vingerafdrukken een populaire vorm van biometrische beveiliging zijn, is omdat een volledig gevormde vingerafdruk de neiging heeft pas laat in het leven te veranderen. De meeste veranderingen die zich voordoen, zijn schaafwonden op de huid, vervormingen van de huid of het verlies van een vinger. Naarmate een persoon ouder wordt, begint de huid van de vingerafdruk op natuurlijke wijze collageen te verliezen, waardoor de definitie van de vingerafdruk verslechtert. Hierdoor kan het aantal datapunten dat nodig is voor identificatie in een ievo-sjabloon afnemen. Hoewel sommige ievo-producten een oplossing bieden voor deze problemen, zijn onze sensoren afhankelijk van gegevens om volledig correct te zijn.

Af en toe zijn er personen die van nature ‘probleemvingerafdrukken’ hebben (wat betekent dat er niet genoeg datapunten aanwezig zijn voor een positieve identificatie). In deze gevallen kunt u onze gids Probleemvingerafdrukken downloaden voor hulp en advies.

Gezichtsherkenning bij toegangscontrole

Gezichtsherkenningstechnologie maakt gebruik van speciale camera’s om gezichten te analyseren en een digitale representatie of gezichtsafdruk te creëren die uniek is voor elk individu. De gezichtsafdruk wordt vervolgens vergeleken met de bestaande gezichten in de database om te zien of de persoon al dan niet wordt herkend. Doordat de rekenkracht de afgelopen twee decennia sterk toenam, werd gezichtsherkenning gemeengoed in onze levens. Op luchthavens, in casino’s, in winkels en zelfs in onze mobiele telefoons analyseert de gezichtsherkenningstechnologie onze gelaatstrekken.

Als extreem snelle, uiterst betrouwbare en volledig aanraakloze oplossing is gezichtsherkenning ideaal voor toegangscontrole in sterk beveiligde omgevingen van bedrijven, openbare gebouwen en banken en financiële instellingen.

An ievo ultimate fingerprint reader mounted outdoors on a white wall in atmospheric light. Some light moisture covers the reader, showing that it is robust enough to function even in the rain

Next-generation toegangscontrole

Lees weten over ievo vingerafdruk- en gezichtsherkenningslezers.