logo

Wat betekent wiegand?

Wiegand is een bedradingsstandaard die algemeen wordt gebruikt in toegangscontrolesystemen. Sinds zijn ontstaan in de jaren zeventig is het Wiegand-protocol (soms ook Wiegand-interface genoemd) de meest populaire bedradingscommunicatiemethode in de beveiligingsindustrie geworden.

In een basistoegangscontrolesysteem wordt een Wiegand-verbinding gebruikt om de communicatie tussen de lezer en de controller te vergemakkelijken. Wanneer een gebruiker de lezer benadert en zijn badge aanbiedt, is het deze verbinding die gegevens van de gescande badge naar de controller overbrengt, zodat de controller kan bepalen of hij al dan niet toegang verleent. Wiegand-lezers kunnen zowel traditionele kaartlezers zijn, als biometrische lezers zoals vingerafdrukscanners of gezichtsherkenningscamera’s.

A set of icons representing electrical wiring, sending a signal, and a padlock for security

A black plastic keypad is mounted on a white wall with blue illuminated keys. A person's hand holding a white access card is reaching out to present the card to the keypad for access control validation

Wat betekent 26-bit?

Wanneer u naar Wiegand-lezers en -referenties kijkt, ziet u soms de term ’26-bits Wiegand’ of ’26-bits formaat’. Dit verwijst naar de meest voorkomende variant van het Wiegand-protocol, dat nu zeer veel wordt gebruikt in toegangscontrolesystemen. De 26 bits beschrijven de manier waarop de binaire code die door het systeem wordt verzonden, is georganiseerd.

De 26 bits zijn opgebouwd uit:

  • 1 pariteitsbit – deze wordt toegevoegd aan een reeks binaire code om fouten op te sporen.
  • 8 bits faciliteitencode – deze geeft het bedrijf of de locatie aan.
  • 16 bits ID-code – dit is hoe individuele gebruikers worden gedefinieerd.
  • 1 pariteitsbit achteraan – nog een controlebit om te verzekeren dat het systeem werkt zoals verwacht.

A digital graphic with a dark background showing representations of binary code in blue light

Het 26-bits formaat

De grenzen van het 26-bits Wiegand-formaat worden bepaald door de maximale binaire waarden (0 of 1) die in het bitformaat kunnen passen. Er zijn bijvoorbeeld 255 unieke faciliteitscodes mogelijk, want als alle 8 beschikbare faciliteitscodebits op 1 worden gezet, zijn ze gelijk aan 255. Voor ID-codes zijn er 65.535 unieke codes mogelijk, want als alle 16 ID-codebits op 1 worden gezet, zijn ze gelijk aan 65.535.

26-bit Wiegand is een open formaat, hetgeen betekent dat de formaatbeschrijving en -organisatie vrij en openbaar beschikbaar is voor iedereen om te bekijken en te gebruiken. Als gevolg daarvan zijn bijna alle toegangscontrolesystemen ermee compatibel.

Het is belangrijk op te merken dat, hoewel 26-bit Wiegand het meest gangbare formaat is, er vele andere beschikbaar zijn, met verschillende aantallen en formaten bits. Het standaard 26-bits formaat is het enige waarbij het formaat wordt bepaald door het aantal bits (aangezien dit formaat is gestandaardiseerd). Bij andere bitlengtes (34-bit en 37-bit worden ook gebruikt bij toegangscontrole) kan er een grote verscheidenheid aan formaten zijn met de aantallen bits op zeer verschillende manieren georganiseerd.

A back view of a professional woman as she is opening and entering a grey door

Waarom is Wiegand zo populair?

Wiegand werd in de jaren 1970 uitgevonden door de Duitse ingenieur John R Wiegand. Tegen de jaren tachtig groeide de populariteit op de markten voor beveiliging en toegangscontrole, vooral dankzij de eenvoud ervan.

Vooral het open 26-bit formaat was erg handig voor de industrie, omdat het alle producten van verschillende fabrikanten compatibel maakte. Anderzijds was het open formaat kwetsbaar.

Tegenwoordig wordt gegevensbeveiliging steeds belangrijker, waardoor men moet overstappen op beveiligde protocollen zoals OSDP, waarbij een AES-encryptielaag wordt gebruikt om de gegevens te beschermen.

Het Wiegand-protocol blijft echter wereldwijd een zeer gebruikelijke methode voor het doorgeven van informatie van de toegangscontrolelezer naar de controller.